PROACTIVE & PROFESSIONAL CRISIS MANAGEMENT

PROACTIVE & PROFESSIONAL CRISIS MANAGEMENT

procrisis erbjuder

Behovsanpassat och flexibelt konsultstöd inom krisledning och säkerhet

ProCrisis utför kvalificerade och behovsanpassade konsulttjänster inom krislednings- och säkerhetsområdet – från att tillfälligt avlasta kunden till att driva enskilda mindre eller större projekt. 

Rådgivning, analys, metodstöd och projektledning

Grunden i ProCrisis erbjudande inom krisledning och säkerhet består av rådgivning, analys, metodstöd och projektledning. Våra tjänster utformas efter beställarens behov och bygger på både kundens och ProCrisis erfarenheter. Tillsammans finner vi en lösning som möter behovet på bästa sätt och som även möjliggör att verksamheten, efter avslutat uppdrag, kan driva arbetet vidare i egen regi.  

 

Bred erfarenhet inom krisledning, & säkerhet

ProCrisis AB består i grunden av Morgan Henningsson (seniorkonsult) som har en mångårig och bred erfarenhet inom krisledning, säkerhet och beredskap. Morgan har arbetat professionellt med krisledning och säkerhet sedan 1994. Från 2017 bedriver han konsultverksamhet i egen regi med utgångspunkt från kontoret i Vargön, Vänersborg. 

ProCrisis & Partners

ProCrisis har ett välutvecklat nätverk av seniora konsulter inom vitt skilda områden som, vid behov, används som underkonsulter i uppdrag. ProCrisis arbetar enbart med samarbetspartners som delar vårt synsätt både när det gäller säkerhet/krisledning och konsultrollen. Dock eftersträvas alltid i första hand att använda interna resurser inom kundens organisation.

ProCrisis syn på säkerhet och krisledning

  • Skydda det som är mest skyddsvärt (kronjuvelerna) med en rimlig säkerhetsnivå anpassad för respektive verksamhet inklusive hotbild/risker
  • Förbered att den valda säkerhetsnivån kan eskaleras/utökas om hotbilden förändras
  • Komplettera säkerhetsnivån med en proaktiv förmåga att kunna hantera oförutsedda händelser samt de risker ni valt att inte ta höjd för (professionell krisledning)   
  • Det systematiska säkerhetsarbetet ska skapa trygghet, säkerställa leveransförmåga samt nytta i verksamheten

Föreläsningar, rundabordssamtal och öppna diskussionsforum 

inspiration & engagemang

Förutom riktade utbildningar så genomför ProCrisis även föreläsningar inom säkerhet och krisledning. Föreläsningarna riktas mot att skapa engagemang och inspirera deltagarna att intressera sig för säkerhets­området för att komma i gång med sitt eget säkerhetsarbete. Inse att det inte är så svårt och komplicerat som man kan tro. I detta ingår även att öka förståelsen och medvetenheten inom säkerhetsområdet.   

Ett bra sätt att öka kompetensen är erfarenhetsutbyte genom s.k. rundabordssamtal. Genom åren har ProCrisis genomfört samtal, inom olika spetsiga ämnen, där alla delger sina erfarenheter för att tillsammans lära sig av varandra. Blir extra intressant när man blandar både kompetenser, branscher och geografiska områden runt bordet, något som är möjligt via digitala möten.        

Ett annat sätt att öka kompetensen är via ett öppet diskussionsforum där inbjudna deltagare får ställa vilka frågor de vill eller bolla idéer som övriga kan delge sin syn och erfarenheter på. Genomförs helt utan agenda, inga Powerpointbilder eller gemensamma anteckningar. Bara fokus på best practice.  

Pro bono-uppdrag och välgörenhet 

Förutom ProCrisis affärsmässiga verksamhet utförs även pro bono-uppdrag för utvalda ideella organisationer/föreningar där ProCrisis specialist­kompetens tillhandahålls utan kostnad. ProCrisis har ett stort samhälls­intresse och stöttar ett antal välgörenhetsorganisationer på regelbunden basis.